EN
首页 产品中心 光机械组件 笼式系统配件 30mm笼式系统
筛选条件
装卡直径
 • φ12.7 mm
 • φ25.4 mm
 • φ30.5 mm
安装光学元件最小厚度
 • 3.0 mm
 • 7.9 mm
安装光学元件最大厚度
 • 5.5 mm
 • 5.9 mm
 • 8.0 mm
 • 9.4 mm
 • 10.0 mm
安装光学元件尺寸
 • 3.0 mm ~ 6.0 mm
 • 5.0 × 5.0 × 5.0 mm
 • 10.0 × 10.0 × 10.0 mm
 • 12.7 × 12.7 × 12.7 mm
 • 20.0 × 20.0 × 20.0 mm
安装光学元件最大尺寸
 • 3.0 mm
 • 25.4 × 25.4 × 25.4 mm
安装板厚度
 • 9.0 mm
 • 11.0 mm
 • 12.5 mm
螺柱类型
 • M3外螺纹
 • 4-40外螺纹
上下盖板中心螺纹规格
 • SM1螺纹孔、SM1螺纹孔
 • SM1螺纹孔、M4螺纹孔
 • M4螺纹孔、M4螺纹孔
主体高度
 • 31 mm
 • 32 mm
 • 60 mm
 • 61 mm
 • 91 mm
 • 121 mm
规格尺寸
 • 100 × 100 × 2 mm
长度尺寸
 • 6.5 mm
 • 12.5 mm
 • 25.0 mm
 • 40.0 mm
 • 50.0 mm
 • 75.0 mm
 • 100.0 mm
 • 150.0 mm
 • 200.0 mm
 • 250.0 mm
 • 300.0 mm
 • 400.0 mm
内孔尺寸
 • φ9.0 mm
 • φ11.0 mm
 • φ12.0 mm
 • φ16.0 mm
 • φ18.0 mm
中心孔螺纹规格
 • M4
 • SM05内螺纹
 • SM1(1.035-40)
可调直径
 • Ф1.5 ~ Ф8 mm
 • Ф1.5 ~ Ф20 mm
 • Ф1.6 ~ Ф30 mm
 • Ф2.5 ~ Ф50 mm
固定角度
 • 90°±0.05°
适用光学元件直径
 • φ12.7 mm
 • φ25.4 mm
外形尺寸
 • φ50.4 mm
 • 55 × 55 × 52 mm
清空筛选